Veiligheid
Iedereen wil graag in een veilig huis wonen, voorzien van goedgekeurd hang- en sluitwerk.
Voor alle specifieke bouwtechnische beveiligingswerkzaamheden van gebouwen heeft BCL alle expertise en middelen in eigen huis. Na afloop kunt u het Politiekeurmerk “Veilige Woning” verkrijgen en dat is niet alleen goed voor uw eigen veiligheid maar ook voor uw beurs, want met dit keurmerk wordt uw huis meer waard en kunt u geld besparen op uw verzekeringspremie.

Aanpassingen
Helaas is niet iedereen gezegend met een goede gezondheid, toch kan BCL ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.  De Wet Voorzieningen Gehandicapten maakt het mogelijk dat u bij uw gemeente een verzoek tot financiële bijstand kunt indienen om de nodige aanpassingen aan uw woning te realiseren. BCL helpt u daar graag bij en kan het hele traject, vanaf de aanvraag t/m oplevering, deskundig en snel voor u afhandelen.
-  Beheer en onderhoud
BCL beschikt inmiddels over een grote expertise en een uitgekiende manier van aanpak voor het beheer en onderhoud van vastgoed. Wij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het landelijke onderhoud van de gebouwen van Humanitas kinderopvang. Begrippen als veiligheid, betrouw-baarheid en flexibiliteit staan hierbij hoog in het vaandel . Hoe werkt het? Na een visuele inspectie volgt een inhoudelijk en planmatig budgettair overleg, waarin heldere afspraken worden gemaakt en vastgelegd in de vorm van een onderhoudsprofiel. U heeft op deze manier altijd een actuele en duidelijke inzage in de onderhoudsstatus van uw vastgoed. Onze 24-uurs service zorgt ervoor dat u nooit in de kou staat bij evt. onvoorziene calamiteiten.

Schadeherstel
Als het dan toch een keer fout gaat is het belangrijk dat u snel en vakkundig wordt bijgestaan.
Bij BCL is dat een vanzelfsprekende zaak. Goed luisteren, duidelijke communicatie en een efficiënt plan van aanpak, zorgen ervoor dat u snel weer bent verlost van alle ongemak. Niet voor niets werkt BCL intensief samen met diverse landelijke schadeherstelbedrijven en verzekeraars.
Wij werken volgens het zgn. “Schadeherstel in natura” concept, dit wil zeggen dat u als klant nergens naar hoeft om te kijken en niet eerst de kosten vooruit hoeft te betalen om ze vervolgens bij uw verzekeraar te declareren. U meldt eenvoudig uw schade aan uw verzekeraar en deze schakelt ons rechtstreeks in om de door u gemelde schade weer snel en tot uw tevredenheid te herstellen.

24-uur paraat
BCL staat 24 uur per dag paraat bij calamiteiten. Een team van gespecialiseerde vaklui heeft beurtelings wachtdienst en zal zo snel als mogelijk de eerste ongemakken van een schade veilig stellen. Een mobiele werkplaats voorzien van de nodige gereedschappen en materialen wordt hiervoor ingezet.